La utilització d’aquest servei de comanda en línia (Pàgina), atribueix la condició d'”Usuari” a tota persona major d’edat interessada en els productes i serveis d’Addis-Abeba Restaurant i implica l’acceptació completa i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la Pàgina. Addis-Abeba Restaurant, es reserva el dret a modificar l’avís legal i les condicions d’ús, les que entressin en vigor en el moment mateix de la seva publicació en la Pàgina.

Accés i utilització de les pàgines

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina segons la llei, el present avís legal i les condicions d’ús que es posen en el seu coneixement en la Pàgina. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present document, lesius dels drets, sensibilitat o interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Pàgina. En particular, i a títol indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material ofert als usuaris a través de la Pàgina i a no utilitzar les dades obtingudes de la Pàgina per realitzar comunicacions electròniques, publicitàries, promocionals o comercials no consentides prèviament per Addis-Abeba Restaurant.

Protecció de dades de caràcter personal

El tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris del Lloc Web es realitzarà conforme al que disposa en la Política de Privadesa i Protecció de Dades i en la Política de Cookies especificades en la Pàgina.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Determinats continguts de la Pàgina, com ara el programari, la programació, codis font referits a la Pàgina són propietat de Comandea Food Delivery Service, o els que ofereix a conseqüència dels corresponents acords subscrits amb tercers, estant subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional. Per tant, està prohibida la reproducció, utilització, modificació, distribució, manipulació, així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per a l’ús de la Pàgina i sense que pugui entendre que l’ús o accés a la Pàgina atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials, signes distintius i / o continguts (més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la Pàgina).

Queda prohibit tot acte per virtut del qual l’Usuari del servei pugui explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, completament o parcialment, o beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la Pàgina, o de l’esforç dut a terme per Comandea Food Delivery Service i Addis-Abeba Restaurant per al seu correcte funcionament, sense permís previ i per escrit de les dues parts.

En concret, queda prohibit tot enllaç, híper-enllaç o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la Pàgina. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de les dues parts sobre la pàgina i tots els continguts d’aquesta.

Qualitat de servei

És possible que per raons tècniques el visionament i funcionament de la pàgina no sigui sempre correcte o complet. Addis-Abeba Restaurant declinen qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament el servei per raons que no li siguin directament imputables. Així mateix, no es fa responsables dels danys que poguessin ocasionar als usuaris per un ús inadequat de la Pàgina. Sense perjudici del que s’ha dit anteriorment, Addis-Abeba Restaurant podrà suspendre en qualsevol moment la Pàgina per les raons que consideri oportunes.

En qualsevol cas, la configuració i capacitat dels equips de l’Usuari ha de ser suficient per permetre el correcte ús dels serveis que s’ofereixen a través de la Pàgina, responsabilitzant l’Usuari de manera exclusiva de la seva correcta instal·lació.

Respecte de l’accés a Internet a través de dispositius mòbils, l’Usuari haurà de disposar de tot l’equip i programari necessari per a poder utilitzar el servei, així com tenir correctament configurada la connexió per a l’accés al servei. L’accés a Internet a través de dispositius mòbils pot portar associats costos de navegació afegits de l’operadora. L’import d’aquests costos dependrà de les tarifes i condicions que cada usuari tingui contractades amb la seva operadora de telefonia mòbil pel que en cap cas, es pot considerar Addis-Abeba Restaurant responsable d’aquests costos.

Prohibicions

Queda expressament prohibit:

La utilització de qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest i qualsevol document de la Pàgina, lesius dels drets i interessos de tercers, en concret i sense que tingui caràcter exhaustiu: qualsevol forma de violació dels drets de tercers sobre la seva intimitat, honor, pròpia imatge, secret en les comunicacions o protecció de dades personals.

La utilització de continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents als propietaris indicats amb anterioritat, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament i per escrit autorització dels legítims titulars per dur a terme aquestes actuacions.

La reproducció, còpia, distribució, comunicació, transformació o modificació dels continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

La Incorporació de programari maliciós, troians, virus o altres elements físics, electrònics o cibernètics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, de sistema, d’equips de tercers, o que puguin visualitzar, danyar, alterar, processar, eliminar, copiar i / o extreure els continguts electrònics i dades emmagatzemats en aquests equips.

L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte a través de la Pàgina en el seu normal funcionament i de forma exclusiva a través de la interfície d’usuari sense alterar el seu funcionament habitual.

Continguts de les pàgines

La informació que apareix en la pàgina és la vigent en el moment de la publicació. Addis-Abeba Restaurant es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació de la pàgina.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de l’Usuari a Addis-Abeba Restaurant, es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es dirigeixin d’alguna de les següents formes:

Enviament per correu postal a qualsevol de les adreces d’algun dels establiments físics especificats en la Pàgina.

Enviament per correu electrònic a l’adreça hola@addis-abeba.es

Legislació aplicable i jurisdicció

El present avís legal i condicions d’ús es regeixen íntegrament per les lleis espanyoles. En cas de controvèrsia, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona.